אגרת ביוב

תכלית כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 הנה למנוע הזרמת שפכים מזוהמים, אשר ריכוז החומרים האסורים בהם חורג מהמותר, המזיקים למערכת הביוב הציבורית.

תעריף החיוב נקבע לפי עיקרון "המזהם משלם", דהיינו הגורם המזרים שפכים מזוהמים משלם עבור עלות הטיפול בהם.

חיובים אלו אינם גזירה משמיים ואנו נתקלים במניפולציות רבות שנוקטים התאגידים להטיית תוצאות הבדיקות וכמו במקרים רבים אחרים מה שהתחיל ככוונה טובה לשיפור איכות הסביבה הפך לדרך נוספת להטלת קנסות למפעלים גדולים הנחזים כ"כיס עמוק".

החוק בישראל קובע כי כל נכס אשר יהיה מחובר למערכת הביוב של הרשות המקומית, יהיה חייב בתשלום תקופתי של אגרת ביוב. מיסוי זה נועד בעבור פיתוח מערכות ביוב חדשות, הקמת תשתית איסוף והולכת ביוב וטיפול בשפכים על ידי הרשות המקומית. תעריפה של אגרת הביוב נקבע בכללי הרשות המקומית ומתעדכן מפעם לפעם בהתאמה לשיעור עליית המדד. במידה ואתם דואגים בנוגע לגובה תשלומי האגרה, מומלץ יהיה ליצור קשר עם משרד עורכי הדין סמי בלטר אשר יעמדו לשירותכם בכל ויסייעו באיתור הנסיבות אשר יסייעו בהפחתה של גובה התשלומים התקופתיים אשר מוטלים עליכם כעת.

בשנים האחרונות עבר משק המים והביוב רפורמה משמעותית והאחריות לאספקת המים ושירותי הביוב עברה מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידים אשר הוקמו בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001. מניסיוננו ניתן להפחית חיובי אגרות מים וביוב בעיקר לנישומים הצורכים כמויות גדולות במסגרת תהליך היצור ו/או לצורכי השקיית ובריכות

האם ניתן להפחית את גובה אגרת ביוב ?

גובה אגרת ביוב נקבע בהתאמה לצריכת המים של הנכס. בעוד שכולם צריכים לשלם על השירות, קיימות אוכלוסיות אשר נוטות לעשות שימוש רב יותר במים לעומת אחרות, דוגמת אנשים ועסקים העוסקים בגינון ובתעשייה. כך שבמידה ואתם נמנים עם קבוצה זו, הרי שהצעד הנכון בעבורכם יהיה בפנייה אל משרד עורכי דין מנוסה ומקצועי אשר בעל ניסיון בתחום המיסוי המוניציפלי ויכול לוודא כי החיוב התקופתי שלכם יהיה נמוך בהרבה מעתה והלאה.

החוק מציג הנחות שונות בכל הנוגע לאגרת הביוב, זאת בצורת קבלת הקצבות בעבור גינון, צרכי התעשייה והנחות משמעותיות לצרכנים גדולים. את ההנחה או הקצבה הרצויה ניתן יהיה לקבל בעזרת פנייה אל הרשות המקומית או תאגיד המים הפרטי בכתב, זאת בצירוף כלל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת ההפחתה הדרושה. את הבקשה מומלץ יהיה להגיע בסיועו של עו"ד מקצועי אשר מכיר את התהליך על בוריו לרבות הניסוחים הנדרשים כמו גם הנתונים והמסמכים השונים אשר נועדו ללוות את הבקשה.

אגרת ביוב – חוסכים במיסים בעזר המקצוענים

שירותיו של משרד עורכי הדין סמי בלטר יעניקו לכם את האפשרות שבהפחתה של גובה תשלום אגרת הביוב, אך לא רק. משרדנו יעמוד לשירותכם וירחיב אודות כלל הזכויות שלכם והדרכים השונות אשר בעזרתם ניתן יהיה להפחית בכלל המיסים המוניציפליים השונים. צרו קשר כבר היום והבטיחו את החיסכון הכלכלי המשתלם ביותר בעבורכם.