דמי השבחה

היטל השבחה הינו תשלום המוטל ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה, מכוח חוק התכנון והבניה, על בעלים או חוכרים לדורות של מקרקעין לגביהם אושרה תכנית, ניתנה הקלה, או הותר שימוש חורג, אם מגולמת בכך עליה בשווי המקרקעין לעומת המצב שקדם לכך.

גובה ההיטל נקבע ע"י שמאי מקרקעין ומחיר ההיטל עומד על מחצית משווי ההשבחה של המקרקעין כתוצאה מהאירוע המשביח.

מועד תשלום היטל ההשבחה הוא ביום מימוש הזכויות, ובפני בעל המקרקעין ישנן שתי אפשרויות. האחת, הגשת ערר על חוקיות החיוב בחלקו או כולו. השנייה, הגשת שומה נגדית להפחתת גובה ההיטל.

אנשים רבים אינם מודעים לקיומם ומשמעותם של דמי השבחה, אך בעולם המתקדם בו נרצה יום אחד להגדיל את שטחו של הנכס שלנו ולבנות חלקים חדשים בו, הרי שכדאי להכיר את התחום. פנייה אל משרד עורכי הדין סמי בלטר מעניקה לכם את האפשרות ללמוד עוד אודות דמי ההשבחה, הדרך בה נקבע גובהם ומי יכול לקבל פטור ממס מוניציפלי זה או ליהנות מהפחתה בגובה הסכום המדובר.

מהם דמי השבחה וכיצד ניתן יהיה לערער עליהם?

דמי השבחה הינם תשלום אשר יש להעביר לרשות המקומית בשל השבחתו של הנכס שלכם, זאת לאחר קבלת האישור הנדרש מוועדות התכנון והבינוי של תכניות הבנייה שלכם. את התשלום יהיה עליכם להשלים בשעה שאתם בוחרים לממש את זכויות הבנייה שלכם או בשעה שאתם מעוניינים למכור אותה.

את גובה דמי ההשבחה יקבע שמאי מקרקעין אשר מונה מטעם הוועדה המקומית. הוא יגיע לנכס שלכם לאחר אישור תכניות הבנייה ויבחן את העלייה שבערך הדירה ומשם יחשב את גובה סכום התשלום. חשוב לציין כי יש באפשרותכם לערער על ההחלטה הזו בעזרתו של עורך דין מנוסה אשר עובד בשיתוף פעולה עם שמאי מקרקעין מקצועי ומיומן.

ערעור על החלטתו של השמאי מטעם הרשות המקומית יתבצע תוך מתן הסברים רלוונטיים אשר יוכיחו כי שיעור גובה דמי ההשבחה הוא לא נכון. משלב זה התהליך יעבור אל מוסד שמאי מכריע שם פעמים רבות ניתן יהיה להפחית את גובה התשלום בגין השבחת הנכס שלכם.

עם משרד עורכי הדין סמי בלטר – אין סיבה להסס
כיום כבר אין סיבה להסס ולדחות את הפנייה אל משרד עורכי הדין סמי בלטר, שהרי פעילותו המשפטית תהיה זו אשר תעניק לכם את ההכוונה הנחוצה בכדי להפחית את גובה התשלומים המוניציפליים השונים, זאת בין אם מדובר על דמי השבחה או אפילו תשלום הארנונה התקופתי. צרו קשר עם משרדנו כבר היום והבטיחו את החיסכון המשמעותי בתשלומים לרשויות המקומיות.