הארנונה בשנת 2021 תתייקר ב- 1.1%

הארנונה מתעדכנת מדי שנה לפי נוסחה אוטומטית, אשר מורכבת ממדד משוקלל באופן שווה של שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ושיעור השינוי במדד השכר במגזר הציבורי בתקופה החלה מחודש מאי בשנה קודמת ועד לחודש מאי בשנה הנוכחית.
בשל כך, למרות משבר הקורונה הגורם בין היתר למדדי מחירים נמוכים במיוחד, שיעור העלאת הארנונה לשנת 2021 יהיה גבוה יחסית ויעמוד על 1.1%.
הסיבה לשיעור גבוה זה נעוצה בעליית מדד השכר במגזר הציבורי שעלה בשנה האחרונה בכ- 2.8% בעוד שמדד המחירים לצרכן ירד בתקופה זו בכ- 0.6%.
שיעור עדכון תעריפי הארנונה הנו רוחבי לכ המגזרים בכל הארץ ונקבע עפ"י סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992. יחד עם זאת, נקבע עוד בחוק ההסדרים שכל רשות רשאית להגיש משרי הפנים והאוצר בקשה לאישור העלאה חריגה של הארנונה.